DEVRELER VE SİSTEMLER ANA BİLİM DALI

Devreler ve Sistemler ana bilim dalımız, öğrencileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin temel kavramları üzerine kapsamlı bir eğitim vermeyi ve öğrencilerin teorik bilgilerini pratik alanlarda kullanmasını hedeflemektedir. Öğrencilerin sayısal ve analog sistem çözümleme tasarımında ve bilgisayar destekli benzetim programlarında uzmanlaşmaları için gerekli teorik ve pratik derslerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Devreler ve Sistemler, günümüzde herhangi bir bilgi sisteminin temel unsurudur. Elektronik devrelerin ve sistemlerin analizi (çözümlem
e) ve sentezi (tasarımına), devre elemanlarının modellenmesi, optimizasyon yöntemleri vb. gibi konular üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
 
Çalışma konuları aşağıda verilmiştir;
 • Elektronik devre çözümü,
 • Analog ve dijital sinyal işleme,
 • Parametre kestirim ve sezme teorisi,
 • Devre elemanlarının modellenmesi,
 • Optimizasyon yöntemleri,
 • Sistem modeli indirgeme vb.
Görevler aşağıda verilmiştir;
 • Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapmak,
 • Elektronik teçhizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlamak,
 • Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapmak,
 • Cihazların kalite kontrolünü ve standartlara uygunluğunu test etmek,
 • Cihazların diyagramlarını çizmek, tasarım detaylarını incelemek ve geliştirmek,