FAKÜLTE KURULU
Prof. Dr. Mehmet KUL              Dekan Vekili
Prof. Dr. Ahmet YILMAZ              Üye
Prof. Dr. Tolga KARAKÖY            Üye
Prof.Dr. Muhammad ASIM            Üye
Doç.Dr. Muhammed Fatih KILIÇASLAN     Üye
Doç.Dr. Ramazan KATIRCI  Metalurji ve Malzame Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Mutlu Tarık ÇAKIR           Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf DOĞAN    Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Salih ÖZBAY Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr.  Muhammed Fatih KILIÇASLAN Üye
Doç.Dr. Emre BİÇER Üye
Dr.Öğr.Üyesi  Betül KAFKASLIOĞLU Üye