FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Mehmet KUL              Dekan Vekili
Prof. Dr. Ahmet YILMAZ              Üye
Prof. Dr. Tolga KARAKÖY            Üye
Prof.Dr. Muhammad ASIM            Üye
Doç.Dr. Muhammed Fatih KILIÇASLAN     Üye
Doç.Dr. Emre BİÇER                Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ekrem YARTAŞI            Üye