Doç. Dr. Ramazan KATIRCI (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Ramazan KATIRCI (Bölüm Başkanı)

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı   


L: Uludağ Üniversitesi
YL: İstanbul Teknik Üniversitesi
DR: İstanbul Teknik Üniversitesi
Post Doc.: Loughborough University

Araştırma Alanları :Elektro Kaplama, Fotvoltaik Hücreler, İnce Film Kaplamalar


ramazankatirci@sivas.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAFKASLIOĞLU YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAFKASLIOĞLU YILDIZ

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı   


L: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
YL: Gebze Teknik Üniversitesi
DR: Gebze Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları :Seramik matrisli kompozit malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu, Seramik zırh malzemeleri, Seramiklerin mekanik özellikleri, Düşük enerjili ağırlık düşürme darbe testleri


bkyildiz@sivas.edu.tr

Özgeçmiş