Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmaların daha geniş katılımlı ve hızlı yürütülebilmesi amacıyla Fakülte Komisyonları oluşturulmuştur. Bu kapsamda aşağıdaki komisyonlar fakülte bünyesinde görevlerini yerine getirmektedirler.

-          Araştırma Geliştirme ve Proje Faaliyetleri Komisyonu

-          Sanayi İşbirliği ve Staj Komisyonu

-          Eğitim ve Müfredat Komisyonu

-          Değişim Programları Komisyonu (Erasmus, Farabi, Mevlana, vd.)

-          İnternet, Sosyal Medya ve Tanıtım Komisyonu

-          İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

-          Fiziki Mekanların Planlanması Komisyonu