Hakkında:

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete 'de 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulan 16 Üniversite arasında hiçbir üniversiteden bölünme olmaksızın kurulan iki yeni Üniversiteden biridir. İlgili Kanunla Üniversitemizde 3 Fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü kurulmuş; kuruluş aşaması için 300 akademik, 351 idari personel ihdas edilmiştir. Rektör ataması 27 Aralık 2018 tarihinde yapılmış ve kuruluş çalışmaları 2019 Ocak ayı itibarıyla başlamıştır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Kimya, Makine, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ve Temel Mühendislik Bilimleri bölümleri ile birlikte açılmış ve ilk öğretim üyeleri Aralık 2019 itibariyle bölümlerde göreve başlamışlardır. Şu anda 17 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi ve 16 araştırma görevlisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizin belirlemiş olduğu Savunma Sanayi ihtisas üniversitesi olmak amacı doğrultusunda tüm öğretim üyelerimiz özellikle savunma sanayi konusunda çalışmalar yürütmüş bu konuda tecrübe sahibi olanlar arasından seçilmiştir. Bunun yanında araştırma görevlilerimiz çeşitli savunma sanayi firmalarında bulunan ikinci danışmanları ile lisans üstü çalışmalarını sürdürmektedirler.