İnce Film Güneş Pilleri Geliştirme Laboratuvarı

 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İnce Film Güneş Pilleri Geliştirme Laboratuvarı 2020 yılında Doç. Dr. Ramazan Katırcı öncülüğünde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bünyesinde kurulmuştur. Laboratuvarda başta Cu2ZnSnS4 (CZTS) ince film güneş pillerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılırken elektrokimyasal kaplama ve yarıiletkenler üzerine de ar-ge çalışmaları devam etmektedir.

 

 

 

Kullanılan Yazılımlar:

  •  Labview
  •  Python
  •  Matlab
  •  Wien2k
  •  Quantum Espresso

Laboratuvarda bulunan cihaz ve ekipmanlar:

  • Güneş Simülatörü
  • Daldırma ve Elektrokaplama Yöntemi Ekipmanları
  • Potansiyostat/Galvanostat

Projeler

 

SBTÜ BAP (2020-GÜAP-Müh-0001), Proje Yürütücüsü: Ramazan Katırcı, CZTS fotovoltaik hücrelerde verime etki eden parametrelerin istatistiksel yöntemlerle belirlenmesi ve optimize edilmesi.

 

 Makale ve Bildiriler

 

Fabrication of CZTS films by combination of electrodeposition and solution process: An experimental and first-principles study (Submitted)

 

Effect of surface hydrophilicity on the sulphurization performance in CZTS films (Bildiri)

 

Araştırma grubu ve Doktora Öğrencileri

 

Araş. Gör. Taha Oğuz, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 

Araş. Gör. Mehmet Nurullah Önel, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Uzay Mühendisliği Bölümü