Kimya mühendisliği modern anlamda maddelerin kimyasal ve fiziksel değişimlerini kimya, fizik ve matematik temel ilkelerini kullanarak inceleyen bilim dalıdır. Kimya mühendisliğinin kapsadığı alan oldukça geniş olup bir kimya mühendisi uzmanlığı dahilinde petrokimya endüstrisinden plastik sektörüne (polimerler), ilaç sektöründen kâğıt endüstrisine, tekstil sektöründen savunma sanayiine kadar pek çok alanda yer alabilir. Araştırma laboratuvarlarımızın polimer teknolojisi, polimer sentezi, kaplama işlemleri, yüzey işlemleri, reaksiyon kinetiği, ayırma işlemleri, termodinamik, proses kontrol gibi alanlarda faaliyet gösterecek şekilde kurulumu yapılmaktadır.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans ve doktora programımız başlamıştır. Bölümümüzün öncelikli temel hedefi Savunma Teknolojileri Anabilim Dalının Kimya Mühendisliği ile ilgili konularda gelişimine öncülük yapmak olup orta vadede Kimya Mühendisliği için de lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımızın açılması planlanmaktadır.

Lisans derecesini Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Polimer Malzeme Mühendisliği ve Kimya Bölümünden alan meslektaşlarımızı Üniversitemizin Savunma Teknolojileri Anabilim Dalının yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim görmeye davet ediyoruz. 

Dr. Öğr Üyesi Salih Özbay

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı