Vizyonumuz:
Üst düzeyde araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış bir kimya mühendisliği bölümü olmaktır.