Bölümüzde yürütülmekte olan araştırma projeleri; 

 

Doç Dr. Mutlu Tarık ÇAKIR (Proje Yürütücüsü)

Asimetrik Sandviç Yapıların Titreşim Analizi

 

Dr. Ali Suat YILDIZ (Proje Yürütücüsü)

Yarı aktif taşıt süspansiyon sistemleri için yeni kontrol yaklaşımlarının geliştirmesi

ve döngüde donanımsal benzetim yapısı kullanılarak deneysel doğrulanması