Prof. Dr. Mehmet KUL

Mehmet KUL

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı     


L: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
YL: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
DR: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları :Üretim Metalurjisi, Döküm Teknolojileri, Termodinamik


    

Doç. Dr. Ramazan KATIRCI

Ramazan KATIRCI

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı     


L: Uludağ Üniversitesi
YL: İstanbul Teknik Üniversitesi
DR: İstanbul Teknik Üniversitesi
Post Doc.: Loughborough University

Araştırma Alanları :Elektro Kaplama, Fotovoltaik Hücreler, İnce Film Kaplamalar


    

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAFKASLIOĞLU YILDIZ

Betül KAFKASLIOĞLU YILDIZ

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı     


L: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
YL: Gebze Teknik Üniversitesi
DR: Gebze Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları :Seramik matrisli kompozit malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu, Seramik zırh malzemeleri, Seramiklerin mekanik özellikleri, Düşük enerjili ağırlık düşürme darbe testleri


    

Arş. Gör. ELİF IŞIK

ELİF IŞIK

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı     


L: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
YL: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları : Metal matrisli kompozit malzemeler, Toz metalürjisi


    

 

Arş. Gör. TAHA OĞUZ

TAHA OĞUZ

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı     


L: Selçuk Üniversitesi
YL: Adıyaman Üniversitesi