Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü bünyesindeki öğretim üyeleri ve öğretim elemanları tarafından; elektrokaplama, fotovoltaik hücreler, ince film kaplamalar, seramik matriksli kompozit malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu, seramik zırh malzemeleri, seramik malzemelerin mekanik davranışları, seramik malzemelerin hasar analizi, hızlı katılaştırılmış malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu, neodyum esaslı mıknatısların üretimi ve karakterizasyonu, metal malzemelerin yüzey işlemleri, elektronik sensör teknolojisi için malzeme üretimi ve karakterizasyonu gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.