Bilimsel ve teknolojik açıdan oldukça geniş bir alanı kapsayan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, kimya, elektrik-elektronik, uzay-uçak, tıp gibi birçok disiplin ile iç içe geçmiş bir bilim ve teknoloji dalıdır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, doğada bulunan moleküller ve hammaddelerden yeni malzemeler üretilmesi, üretilen malzemelerin işlenmesi, ürüne uygun malzemenin tercih edilmesi gibi çalışma alanlarına sahip bir mühendislik dalıdır. Günümüzde havacılık ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok sektörde ihtiyaç duyulan malzemeler Metalurji ve Malzeme Mühendisleri tarafından geliştirilmekte ve üretilmektedir.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nin kapsadığı bazı alanlar aşağıda verilmiştir.

·         Metalurjik proseslerin optimizasyonu,

·         Malzemelerinin özelliklerini inceleme, belirleme ve yeni mühendislik malzemelerini geliştirme,

·         Sayısal simülasyon, modelleme ve analiz,

·         Elektro-metalurji uygulamaları,

·         Metalik, seramik, plastik ve kompozit malzemelerin üretilmesi, geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi,

·         Döküm, kaynak, ısıl işlem, talaşlı imalat, malzeme muayenesi, kaplama ve kalite kontrol,

·         Biyomalzeme uygulamaları vb.

 

Öğrencilerimizin, bu alanlarda edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilen, çağdaş, yenilikçi, ileri ve teknolojik malzemeler konusunda yetkin, güncel teknolojiyi yakından takip eden ve geliştirilmesinde rol oynayan birer Metalurji ve Malzeme Mühendisli olarak mezun olmaları planlanmaktadır.

 

Tüm sektörlerin temelinin malzeme bilimine dayanmasından dolayı, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri geniş iş imkânlarına sahiptir. İş imkanları aşağıda verilmiştir.

·         Entegre metal üretim tesisleri,

·         Dökümhaneler,

·         Isıl işlem, toz metalurjisi, dövme endüstrisi,

·         Demir ve çelik, seramik, cam gibi entegre tesisler,

·         Savunma sanayii,

·         Petrokimya,

·         Enerji,

·         Havacılık ve otomotiv,

·         Beyaz eşya

·         Kompozit üretimi,

·         Demir-çelik sanayi,

·         Makine imalat sanayi,

·         Uçak ve gemi imalat,

·         Kaynak malzemeleri üretimi,

·         Yüzey işlemleri ve kaplama,

·         Biyomedikal malzeme üretim vb.