Misyon

    Bilgi birikimleri ile sektörün ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek, başta bölgemiz olmak üzere ülke genelinde bilimin ve teknolojinin gelişimine öncülük etmek, disiplinler arası bilgiye sahip, milli şuur sahibi, evrensel mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmek, yurtiçi ve yurtdışı işbirlikçiler ile daima gelişen bir fakülte olmak.

 

Vizyon

    Ülkemizin en başarılı fakülteleri arasına girmek, teorik ve uygulamalı eğitimi iş yeri eğitimi ile desteklemek, sektörün ihtiyaçlarına ve kültürüne sahip öğrenciler yetiştirmek, başarılı mezunlarımız ve araştırmacılarımız ile toplumun gelişmesine katkıda bulunmak.