Vizyon:

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin vizyonu teorik eğitim yanında uygulamalı ve iş yerinde eğitim ile teknolojik yeniliklere hâkim, gelişmeye açık, yaratıcı, bağımsız, objektif düşünen, liderlik vasıflarına sahip mezunlar vererek mühendislik kültürüne katkı sağlayan bir fakülte olmaktır.

 

Temel Değerler:

Akredite mühendislik programlarıyla mezunlarına kaliteli eğitim sağlamak

Toplumun ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek

Eğitimde ve araştırmada iş birliğine önem vermek

Disiplinler arası çalışmalar ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden değil, ortaya koyan bir fakülte olmak

Üniversitenin “araştırma üniversitesi” olma hedefine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek

Ülkemizin savunma sanayi firmaları ile birlikte çalışarak onların kabiliyetlerine ve hedeflerine uygun çalışmalar yapmak ihtiyaçları doğrultusunda programlar oluşturmak

Bilimsel etik, akademik özgürlük ve liyakate bağlı bireyler yetiştirmek

Cinsiyete, ırka, renge, milliyete veya etnik kökene, mezhebe, dine, yaşa, engellilik durumuna, politik kimliğine bakmaksızın herkese eşit yaklaşmak