Lİ-İYON PİLLERİ LABORATUVARI

Günümüz dünyasında enerji ihtiyacımız yüksek oranda fosil yakıt kaynaklı santraller ve nükleer santrallerden karşılanmaktadır. İklim değişikliği konusunda artan endişeler ve sürdürülebilir enerji teknolojilerindeki etkileyici gelişmeler, pazarı tamamen ele geçirmiş durumda olan lityum iyon pilleri (LIB'ler) çok önemli hale getirmiştir. Kullandığımız tüm elektronik aletler çeşitli özelliklere sahip Li-iyon piller içermektedir. Ayrıca Li-iyon gelecekteki uygulamalar için de umut vaad etmektedir. Ancak şu an kullanılan Li- iyon piller insanlığın tüm ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Bu ihtiyaçlar yüksek spesifik enerji, yüksek güç, yüksek kapasite, iyi çevrim ömrü vs. dir. Bunlar gibi Li iyon pillerin çeşitli özelliklerini geliştirebilmek için laboratuvarımızda katot ve anot aktif malzemeleri çalışılmaktadır. Deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen pillerin bahsedilen ihtiyaçlara ne gibi cevaplar verdikleri test edilmektedir. Laboratuvarımızda pillerin argon gazı ile dolu ortamda birleşimini sağladığımız 1 adet glove boxımız ve pillerin kapasitelerini ölçebildiğimiz 2 adet batarya test cihazımız bulunmaktadır.

 

Cihaz Listesi

1.       Glove Box (iki eldivenli)

2.       Batarya Test Sistemi (0-5V, 0.1-10 mA)

3.       Batarya Test Sistemi (0-5V, 0.1-12 A)

4.       Tüp Fırını (1200 °C)