BÖLÜM HAKKINDA

SBTU Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü mühendislik programlarında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin temel bilimler alanında iyi düzeyde desteklenip güçlü bir altyapıya kavuşmalarını hedeflemektedir. Mühendislik bilimlerinde lisans düzeyinde temel fizik ve matematik, lisansüstü düzeyde ise mühendislik matematiği dersleri söz konusu altyapı doğrultusunda temel bilimler bölümü tarafından verilen derslerdir.

Mühendislik birimlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde temel bilimler derslerinin verilmesi ve diğer birimlere bu alanlarda öğretim üyesi desteğinin sağlanmasının yanında bölümün bir diğer misyonu üniversitenin araştırma faaliyetlerine etkin biçimde katkı sağlamaktır. Mühendislik birimlerinde bulunan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin araştırma faaliyetlerinde onlara temel bilimler alanında danışmanlık sağlamak ve üniversitemizin savunma alanında ihtisaslaşma vizyonuyla uyumlu şekilde optik, malzeme bilimleri ve kimya alanlarında yurtiçi ve yurtdışı destekli, sonuç odaklı projeler geliştirmek bölümün hedefleri arasındadır.