1) TÜBİTAK 3501, Proje Yürütücüsü: Betül Kafkaslıoğlu Yıldız, Konu: Nadir toprak oksit ve zirkonya katkısı ile hazırlanmış sandviç lamine yapıya sahip alümina esaslı kompozitlerin mekanik özelliklerinin ve balistik performansının incelenmesi. 

2) GÜAP, Proje Yürütücüsü: Ramazan Katırcı, Konu: CZTS fotovoltaik hücrelerde verime etki eden parametrelerin  istatistiksel yöntemlerle belirlenmesi ve optimize edilmesi.

3) BAP, Proje Yürütücüsü: Betül Kafkaslıoğlu Yıldız, Konu: Farklı oranlarda Cr2O3 ve ZrO2 katkısı içeren Al2O3 zırh seramiğinin mukavemeti ile parçalanma ilişkisinin darbe koşullarına yönelik olarak incelenmesi.