.

Proje adı

Proje türü

Yürütücü

Araştırmacı

Termoelektrik Malzeme Olarak Karbon Nanotüp/Kopolimer Kompozitlerinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK 1001

Dr. Öğr. Üyesi Fuat

ERDEN

Dr. Öğr. Üyesi Salih ÖZBAY

Farklı fonksiyonel grup içeren monomerlerin ultrases destekli emulsiyon polimerizasyonu ve karakterizasyonu

BAP

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Korkut

Dr. Öğr. Üyesi Salih ÖZBAY

CZTS fotovoltaik hücrelerde verime etki eden parametrelerin istatistiksel yöntemlerle belirlenmesi ve optimize edilmesi.

BAP

Doç. Dr. Ramazan

Katırcı

Dr. Öğr. Üyesi Salih ÖZBAY