Dekan Mesajı:

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete 'de 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulan 16 Üniversite arasında hiçbir üniversiteden bölünme olmaksızın kurulan iki yeni Üniversiteden biridir. İlgili Kanunla Üniversitemizde 3 Fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü kurulmuş; kuruluş aşaması için 300 akademik, 351 idari personel ihdas edilmiştir. Rektör ataması 27 Aralık 2018 tarihinde yapılmış ve kuruluş çalışmaları 2019 Ocak ayı itibarıyla başlamıştır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri kurulması sonrası Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Kimya, Makine, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ve Temel Mühendislik Bilimleri bölümleri açılmış ve ilk öğretim üyeleri Aralık 2019 itibariyle bölümlerde göreve başlamışlardır.

Fakültemiz çok genç olmasına rağmen kısa zamanda 17 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi ve 16 araştırma görevlisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizin belirlemiş olduğu Savunma Sanayi ihtisas üniversitesi olmak amacı doğrultusunda tüm öğretim üyelerimiz özellikle savunma sanayi konusunda çalışmalar yürütmüş bu konuda tecrübe sahibi olanlar arasından seçilmiştir. Bunun yanında araştırma görevlilerimiz çeşitli savunma sanayi firmalarında bulunan ikinci danışmanları ile lisans üstü çalışmalarını sürdürmektedirler.

Fakültemize ait bölümlerimiz önümüzdeki yıllarda lisans eğitimine başlayacaktır. Bu kapsamda bölümlerimiz günün gereklerine uygun ve sanayinin isteklerine cevap verecek ders programları belirleyip özellikle de savunma sanayi konusunda derslere ağırlık verecektir.

Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda fakültemizden eğitim alarak mezun olacak öğrencilerimiz savunma sanayi ve diğer sanayi firmalarında kolaylıkla iş bulabilecek ve eğitimleri sırasında elde edecekleri tüm yeteneklerini kolaylıkla sergileyebileceklerdir. Bunun yanında Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşları ile protokollerimiz gereği öğrencilerimiz bu firmalarda staj imkanına sahip olabileceklerdir.

Fakültemizin eğitim ve araştırma için tasarlanmış atmosferinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.