FAKÜLTE KURULU


Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Prof. Dr. Mehmet KUL

Dekan V.

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz

Üye

Prof. Dr. Tolga Karaköy

Üye

Prof. Dr. Muhammet Asım

Üye

Doç. Dr. M. Fatih Kılıçaslan

Üye

Doç. Dr. Emre Biçer

Üye

Doç. Dr. Ramazan Katırcı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı

Doç. Dr. M. Tarık Çakır

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Doğan

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Salih Özbay

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı

 

Dr. Öğr. Üyesi Betül Kafkaslıoğlu Yıldız

Üye