MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Proje Türü

Proje Başlığı

Proje Yürütücüsü

Proje Araştırmacısı

Güncel Durum

2021-GENL-Müh-0005

Eriyik eğirme tekniğinde tırtıklı /desenli disk kullanarak hızlı katılaştırılmış süper alüminyum alaşımların üretilmesi

Prof. Dr. Muhammed Fatih KILIÇASLAN

---------

Devam Eden

2020-TDP-Mühe-0001

Nadir toprak esaslı sert manyetik şeritlerin üretimi

Prof. Dr. Muhammed Fatih KILIÇASLAN

---------

Devam Eden

2020-GÜAP-Müh-0001

 

CZTS fotovoltaik hücrelerde verime etki eden parametrelerin istatistiksel yöntemlerle belirlenmesi ve optimize edilmesi.

Doç. Dr. Ramazan KATIRCI

---------

Devam Eden

 

2020-GÜAP-Müh-0001

 

CZTS fotovoltaik hücrelerde verime etki eden parametrelerin istatistiksel yöntemlerle belirlenmesi ve optimize edilmesi.

---------

Dr. Öğr. Üyesi Salih ÖZBAY

Devam Eden

 

BAP Projesi

Bor katkılı CZTS güneş pillerinin fotovoltaik performansının quantum ilkeleri ile karakterizasyonu

Doç. Dr. Ramazan KATIRCI

---------

Başvuru aşamasında

BAP Projesi

Bor katkılı CZTS güneş pillerinin fotovoltaik performansının quantum ilkeleri ile karakterizasyonu

---------

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAFKASLIOĞLU YILDIZ

Başvuru aşamasında

BAP Projesi

Bor katkılı CZTS güneş pillerinin fotovoltaik performansının quantum ilkeleri ile karakterizasyonu

---------

Arş. Gör. Elif IŞIK

 

Başvuru aşamasında

BAP Projesi

Bor katkılı CZTS güneş pillerinin fotovoltaik performansının quantum ilkeleri ile karakterizasyonu

---------

Arş. Gör. Taha OĞUZ

Başvuru aşamasında

2020-GENL-Müh-0003

Asimetrik sandviç yapıların titreşim analizi

Doç. Dr. Mutlu Tarık ÇAKIR

---------

2022 Tamamlandı

2020-GENL-Müh-0003

Asimetrik sandviç yapıların titreşim analizi

---------

Arş. Gör. Ufuk DEMİRCİOĞLU

 

2022 Tamamlandı

2021-ÜSİP-Mühe-0004

İki kademeli, mikro kanallı monoblok soğutma sistemi tasarımı, imalatı ve testlerinin yapılması

Doç. Dr. Mutlu Tarık ÇAKIR

---------

Devam Eden

2021-ÜSİP-Mühe-0004

İki kademeli, mikro kanallı monoblok soğutma sistemi tasarımı, imalatı ve testlerinin yapılması

---------

Arş. Gör. İsmail TUNÇİL

Devam Eden

2021-ÜSİP-Mühe-0004

İki kademeli, mikro kanallı monoblok soğutma sistemi tasarımı, imalatı ve testlerinin yapılması

---------

Arş. Gör. Ümit YILMAZ

 

Devam Eden

2022-SİÜEĞT-02

 

Farklı katalizörler varlığında NaBH4 ve KBH4 hidrolizlerinden hidrojen üretimi

---------

Doç. Dr. Sabit HOROZ

Devam Eden

BAP projesi

Bamya özü kullanılarak ZnO ve metal katkılı ZnO nanoparçacıklarının yeşil sentezi ve metilen mavisinin bozunmasında uygulanması

Doç. Dr. Sabit HOROZ

---------

Başvuru aşamasında

TÜBİTAK 1002

Reaktif Orange 14 ve Reaktif Blue 2 Tekstil Boyalarının CdS-Katkılı TiO2 Fotokatalizörler Varlığında Geliştirilmiş Fotokatalitik Bozunması

Doç. Dr. Sabit HOROZ

---------

Başvuru aşamasında

2020-GENL-Müh-0004

NMC/Flor kompozitlerinin Li-iyon pillerde katot aktif malzemesi olarak kullanılması

Doç. Dr. Emre BİÇER

---------

Devam Eden

2020-GENL-Müh-0004

NMC/Flor kompozitlerinin Li-iyon pillerde katot aktif malzemesi olarak kullanılması

---------

Arş. Gör. Merve GENÇTÜRK

Devam Eden

2020-GENL-Müh-0006 GENL

Farklı Oranlarda Cr2O3 ve Zro2 Katkısı İçeren Al2O3 Zırh Seramiğinin Mukavemeti ile Parçalanma İlişkisinin Darbe Koşullarına Yönelik Olarak İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAFKASLIOĞLU YILDIZ

---------

2022 Tamamlandı

TÜBİTAK 3501 (122M179)

Nadir Toprak Oksit ve Zirkonya Katkısı ile Hazırlanmış sandviç Lamine Yapıya Sahip Alümina Esaslı Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Balistikte Performansının İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAFKASLIOĞLU YILDIZ

---------

15.08.2022 (Başlangıç tarihi)

TÜBİTAK 3501 (122M179)

Nadir Toprak Oksit ve Zirkonya Katkısı ile Hazırlanmış sandviç Lamine Yapıya Sahip Alümina Esaslı Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Balistikte Performansının İncelenmesi

---------

Arş. Gör. Elif IŞIK

(Bursiyer)

15.08.2022 (Başlangıç tarihi)

2022-ÜSİP-Mühe-0001

Aerodinamik Modellemelerde makine öğrenmesi tabanlı yeni yöntemlerin geliştirilmesi

Dr.Öğr. Üyesi Cengiz COŞKUN

---------

Devam Eden

 

Sürü Dronların Siber Güvenliğinin Geliştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Kholoud ELMABRUK

---------

Devam Eden

 

Sürü Dronların Siber Güvenliğinin Geliştirilmesi

Dr.Öğr. Üyesi Cengiz COŞKUN

---------

Devam Eden

 

Sürü Dronların Siber Güvenliğinin Geliştirilmesi

---------

Arş. Gör. Hatice AKTAŞ

Devam Eden

 

Sürü Dronların Siber Güvenliğinin Geliştirilmesi

---------

Arş. Gör. Özlem CEVİZ

Devam Eden

 

Sürü Dronların Siber Güvenliğinin Geliştirilmesi

---------

Arş. Gör. Esra KAVALCI YILMAZ

Devam Eden

2021-BAP-09

Humbert-Gaussian Işınının Atmosferik Türbülansta Parıldama ve Bit Hata Oranı Analizi (TUSAŞ)

Dr. Öğr. Üyesi Kholoud ELMABRUK

---------

Devam Eden

2021-BAP-10

Sonlu Enerjili Fresnel-bessel Işininin Atmosferik Türbülansta Parildama Ve Bit Hata Orani Analizi (TUSAŞ)

Dr. Öğr. Üyesi Kholoud ELMABRUK

---------

Devam Eden

122E142

 

25-30 GHz Frekans Bandı için SUEX Kuru Film Fotoresist Malzeme Karakterizasyonu (TÜBİTAK-1002)

Dr. Öğr. Üyesi Kholoud ELMABRUK

---------

Devam Eden

2022-GENL-Müh-0005

Derin Öğrenmeye Dayalı Verimli Terahertz Fotoiletken Anten

Tasarım Modeli (SBTU BAP)

Dr. Öğr. Üyesi Kholoud ELMABRUK

---------

Devam Eden

GENL

Biyokütle-Polimer Tabanlı Karbon Fiberlerin Üretilmesi Karakterizasyonu ve Karbondioksit Adsirpsiyonun İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Sıddık AYDIN

---------

Başvuru aşamasında

2021-GENL-Müh-0001

Mikron boyutlu seçkisiz (random) lazer modlarının kavite parametrelerinin optimize edilerek stabilizasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem YARTAŞI

---------

2021 Devam Ediyor

2021-GENL-Müh-0001

Mikron boyutlu seçkisiz (random) lazer modlarının kavite parametrelerinin optimize edilerek stabilizasyonu

---------

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı AKKAYA (Yardımcı)

2021 Devam Ediyor

2020-GENL-Müh-0007

Yarı aktif taşıt süspansiyon sistemleri için yeni kontrol yaklaşımlarının geliştirmesi ve döngüde donanımsal benzetim yapısı kullanılarak deneysel doğrulanması

Dr.Öğr. Üyesi Ali Suat YILDIZ

 

Devam Eden

3501-KARİYER GELİŞTİRME PROJESİ

Süperiletken manyetik levitasyon sistemleri için kriyostat imalatı ve Manyeto Reolojik sönümleyici içeren döngüde donanımsal benzetim yapısı kullanılarak çalışma şartları altında test edilmesi

Dr.Öğr. Üyesi Ali Suat YILDIZ

 

Hakem Kontrol Aşamasında

2022-GENL-Müh-0004

Farklı Co-Cr Metal Tozlarının Eklemeli İmalat ile Üretilmiş Dental Kronların Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Nazım BABACAN

 

Devam Eden

2022-GENL-Müh-0004

Farklı Co-Cr Metal Tozlarının Eklemeli İmalat ile Üretilmiş Dental Kronların Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Emre YURTKURAN

Devam Eden

2022-GENL-Müh-0004

Farklı Co-Cr Metal Tozlarının Eklemeli İmalat ile Üretilmiş Dental Kronların Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

 

Arş. Gör. Deniz AKTÜRK

Devam Eden

122M684

Hibrit Atomizasyon Yöntemiyle Küresel Tungsten Tozu Üretim Şartlarının Nümerik Ve Deneysel Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Emre YURTKURAN

 

2022

Kabul Edildi

122M684

Hibrit Atomizasyon Yöntemiyle Küresel Tungsten Tozu Üretim Şartlarının Nümerik Ve Deneysel Araştırılması

 

Dr. Öğr. Üyesi Nazım BABACAN

2022

Kabul Edildi

221M604

Eklemeli imalat ile üretilen AlSi10Mg alaşımı mikrokafes yapıların balistik performansının

deneysel ve nümerik çalışmalarla incelenmesi (TÜBİTAK 3501)

Dr. Öğr. Üyesi Nazım BABACAN

 

Devam Eden

221M604

Eklemeli imalat ile üretilen AlSi10Mg alaşımı mikrokafes yapıların balistik performansının

deneysel ve nümerik çalışmalarla incelenmesi (TÜBİTAK 3501)

 

Dr. Öğr. Üyesi Emre YURTKURAN

Devam Eden

2022-GENL-Müh-0001 (BAP)

Batarya Şişme ve Sıcaklık Analizi İçin LPFG’lerle Modüle Edilmiş Yüksek Hassasiyetli Özgün Fiber Optik Sıcaklık ve Gerinim sensörü Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf DOĞAN

 

2022

Kabul Edildi

2022-GENL-Müh-0001 (BAP)

Batarya Şişme ve Sıcaklık Analizi İçin LPFG’lerle Modüle Edilmiş Yüksek Hassasiyetli Özgün Fiber Optik Sıcaklık ve Gerinim sensörü Tasarımı

 

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı AKKAYA (Yardımcı)

2022

Kabul Edildi

2022-GENL-Siv-0002

Güç Kalite Bozunumlarının Tespiti, Sınıflandırılması ve Nicemlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı AKKAYA

 

Devam Eden

2021-GENL-Müh-0006

Farklı fonksiyonel grup içeren monomerlerin ultrases destekli emulsiyon polimerizasyonu ve karakterizasyonu

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KORKUT

 

Devam Eden

2021-GENL-Müh-0006

Farklı fonksiyonel grup içeren monomerlerin ultrases destekli emulsiyon polimerizasyonu ve karakterizasyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Salih ÖZBAY

Devam Eden

TÜBİTAK 1001

Termoelektrik Malzeme Olarak Karbon Nanotüp/Kopolimer Kompozitlerinin Geliştirilmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Salih ÖZBAY

Devam Eden

TÜBİTAK 1001

Termoelektrik Malzeme Olarak Karbon Nanotüp/Kopolimer Kompozitlerinin Geliştirilmesi

 

Arş. Gör. Muhammet Raşit ÖNER (Bursiyer)

 

Devam Eden

EU/ETT

Urban Mobility Kentsel Hava Trafik Yönetimi

 

Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mehmet GÜZEY Araştırmacı (Ortak)

 

Devam Eden