Proje No

Proje Adı

Proje Türü

Ünvan

Proje Yürütücüsü

2020-TDP-Mühe-0001

Nadir toprak esaslı sert manyetik şeritlerin üretimi

TDP

Prof. Dr.

Muhammed Fatih Kılıçaslan

2020-GENL-Müh-0003

Asimetrik sandviç yapıların titreşim analizi

GENL

Doç. Dr.

Mutlu Tarık Çakır

2020-GENL-Müh-0004

NMC/Flor kompozitlerinin Li-iyon pillerde katot aktif malzemesi olarak kullanılması

GENL

Doç. Dr.

Emre Biçer

2020-GÜAP-Müh-0001

CZTS fotovoltaik hücrelerde verime etki eden parametrelerin istatistiksel yöntemlerle belirlenmesi ve optimize edilmesi.

GÜAP

Doç. Dr.

Ramazan Katırcı

2020-GENL-Müh-0006

Farklı oranlarda Cr2O3 ve ZrO2 katkısı içeren Al2O3 zırh seramiğinin mukavemeti ile parçalanma ilişkisinin darbe koşullarına yönelik olarak incelenmesi

GENL

Dr. Öğr. Üyesi

Betül Kafkaslıoğlu Yıldız

2020-GENL-Müh-0007

Yarı aktif taşıt süspansiyon sistemleri için yeni kontrol yaklaşımlarının geliştirmesi ve döngüde donanımsal benzetim yapısı kullanılarak deneysel doğrulanması

GENL

Dr. Öğr. Üyesi

Ali Suat Yıldız

2021-GENL-Müh-0001

Mikron boyutlu seçkisiz (random) lazer modlarının kavite parametrelerinin optimize edilerek stabilizasyonu

GENL

Dr. Öğr. Üyesi

Ekrem Yartaşı

2021-GENL-Müh-0005

Eriyik eğirme tekniğinde tırtıklı /desenli disk kullanarak hızlı katılaştırılmış süper alüminyum alaşımların üretilmesi

GENL

Prof. Dr.

Muhammed Fatih Kılıçaslan

2021-GENL-Müh-0006

Farklı fonksiyonel grup içeren monomerlerin ultrases destekli emulsiyon polimerizasyonu ve karakterizasyonu

GENL

Dr. Öğr. Üyesi

İbrahim Korkut

2021-ÜSİP-Mühe-0004

İki kademeli, mikro kanallı monoblok soğutma sistemi tasarımı, imalatı ve testlerinin yapılması

ÜSİP

Doç. Dr.

Mutlu Tarık Çakır