Türkiye Cumhuriyet Anayasası

1111 Sayılı Askerlik Kanunu

1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu