2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun

2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu