Genel Bilgiler:

     Üniversitemizin 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulmasıyla birlikte Fakültemiz de faaliyetlerine başlamış ve ilk öğretim üyeleri 2019 aralık ayı itibarıyla görevlerine başlamıştır.

     Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Temel Mühendislik Bilimleri olmak üzere toplam 6 adet bölüm bulunmaktadır. 

     Fakültemiz, alanlarında uzman Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyeleri ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Akademik kadromuz, üniversitemizin belirlemiş olduğu Savunma Sanayi ihtisas üniversitesi olmak amacı doğrultusunda savunma sanayi alanında çalışmalar yürütmüş ve bu konuda tecrübe sahibi akademisyenlerden oluşmaktadır. Bunun yanında araştırma görevlilerimiz çeşitli savunma sanayi firmalarında bulunan ikinci danışmanları ile lisansüstü çalışmalarını sürdürmektedir.

     Fakültemiz 2022 yılının Eylül ayında lisans eğitimine başlayacaktır. Bu kapsamda bölümlerimiz günün gereklerine uygun ve sanayinin isteklerine cevap verecek ders programları belirleyip, özellikle de savunma sanayi konusunda derslere ağırlık verecektir. Bunun yanında Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi kuruluşları ile protokollerimiz gereği öğrencilerimiz bu firmalarda staj ve iş yeri eğitimi imkânlarına sahip olabileceklerdir.

     Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda fakültemizden eğitim alarak mezun olacak öğrencilerimiz savunma sanayi ve diğer sanayi firmalarında kolaylıkla iş bulabilecek ve eğitimleri sırasında elde edecekleri tüm yeteneklerini kolaylıkla sergileyebileceklerdir.