FAKÜLTE YÖNETİM KURULU


Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Fakülte yönetim kurulu, dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Prof. Dr. Mehmet KUL

Dekan V.

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz

Üye

Prof. Dr. Tolga Karaköy

Üye

Prof. Dr. Muhammet Asım

Üye

Doç. Dr. M. Fatih Kılıçaslan

Üye

Doç. Dr. Emre Biçer

Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Yartaşı

Üye